สินค้าทั้งหมด


  • บัตร PVC เปล่า จำหน่ายบัตรพลาสติก PVC บัตรแข็ง ราคาถูก บัตร Smart Card บัตร Proximity บัตรแถบแม่เหล็ก ผิวมันเงา ไม่หลุดลอก ใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรทุกชนิด (เกรด A) ขนาดมาตรฐาน 5.4 x ...

  • บัตรพลาสติกระบบ Thermal Transfer แยกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ Dyesub และ Film Retransfer โดยระบบแรกจะพิมพ์บนบัตรโดยตรง ระบบ Film Retransfer จะพิมพ์ลงฟิลม์ใสก่อนจากนั้นจึงพิมพ์ลงบัตรพี...
Visitors: 117,310